Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdat Amreyev Kopenhag'da Dünya Sağlık Örgütü Yetkilileriyle Temaslarda Bulundu - DETAY

Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Ofisi Başkanı Dr.Hans Kluge’nin daveti üzerine 30 Kasım-1 Aralık 2020 tarihlerinde Kopenhag’da bulunan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Ofisini ziyaret etti.
Genel Sekreter Amreyev, Bölge Direktörü Dr. Kluge ve Teşkilatın çeşitli departmanlarının Üst Düzey Yöneticileri ile görüşmelerde bulunarak, 11 Eylül 2020 tarihinde iki kuruluş arasında imzalanan ve gelecekteki faaliyetler için yasal zemini oluşturan Mutabakat Zaptı temelinde Türk Konseyi ile DSÖ arasındaki işbirliği imkânlarını görüştü.
Genel Sekreter Amreyev, Dünya Sağlık Örgütü yetkililerine COVID-19 salgınının Üye ve Gözlemci Devletlerdeki olumsuz etkilerini azaltmak için Türk Konseyinin sağlık alanında yürüttüğü faaliyetler hakkında bilgi verdi.
Avrupa Çalışma Programının (2020–2025) temel hedeflerinden biri olarak sağlık alanındaki bölgesel çok taraflı kurumların ve mekanizmaların çabalarını birleştirmek için DSÖ Avrupa Bölge Ofisinin çabalarına Türk Konseyinin desteğini yineleyen Genel Sekreter, Türk Konseyinin sadece COVID-19 pandemisine karşı mücadelede değil, aynı zamanda sağlık sektörünün diğer alanlarında pandemi sonrası dönemde Programın uygulanması için DSÖ ile koordinasyon ve işbirliği yapmaya hazır olduğunu ifade etti.


B.Amreyev, sağlık sistemlerinin güçlendirilmesi ve sağlık işgücünün eğitilmesi, teknik yardım sağlanması, bilimsel gelişmelerin ve yenilikçi teknolojilerin tanıtılması, enfeksiyon hastalıklarının zamanında tespiti, müdahalesi, azaltılması ve yayılmasının olumsuz sonuçlarına hazırlıklı olma, acil durumlarda teknik yardım sağlanması ve bulaşıcı olmayan ve bulaşıcı hastalıkların önlenmesinin desteklenmesi ve benzeri konularda Türk Konseyinin Mutabakat Zaptına dayalı ortak programlar geliştirmeye hazır olduğunu belirtti.
Bölge Direktörü Dr. Kluge, DSÖ’nün pandeminin ortaya çıkmasından bu yana Türk Konseyi Üye ve Gözlemci Devletlerindeki gelişmeleri yakından takip ettiğini, Bölge Müdürlükleri aracılığıyla desteğini sürdürdüğünü vurguladı.
Bölge Müdürü, DSÖ’nün Türk Konseyi ile işbirliğine büyük önem verdiğini ve bu bağlamda Konseyin Üye ve Gözlemci Devletlerinde faaliyette bulunmak için Türk Konseyi ile ortak projeler geliştireceğini bildirdi.
Dr. Kluge, Türk Konseyi ve Üyeleri arasında DSÖ ile işbirliğinin, diğer ülkeler ve uluslararası kuruluşlar için olası çok taraflı işbirliği için iyi bir örnek teşkil ettiğini ifade etti.
Genel Sekreter ve Bölge Direktörü, Mutabakat Zaptını uygulamak üzere bir Ortak Eylem Planı hazırlanarak, onaylanmasının öneminin altını çizdiler. Buna mukabil Taraflar, Mutabakat Zaptı çerçevesinde işbirliği yöntemleri konusunda görüş alışverişinde bulundular.
Genel Sekreter ayrıca Bölgesel Acil Durum Direktörü Dr. Dorit Nitzan ve Ülke Desteği ve Sağlık Acil Durumu Direktörü Dr.Gundo Weiler ile görüşmelerde bulunarak, tam acil durum döngüsü, önleme ve hazırlık, müdahale ve iyileşme ve ayrıca sağlık için bütünleşmiş yaklaşımlar gibi konuları ele aldı.


Genel Sekreterin Ülke Sağlık Politikaları ve Sistemleri Bölümü Direktörü Dr. Natasha Azzopardi Muscat ile yaptığı toplantıda, ulusal, bölgesel ve yerel sağlık politikalarını, halk sağlığını ve sağlık sistemini güçlendirerek, sağlığı geliştiren, hastalıkları önleyen ve kapsayıcı bir yaklaşım sağlayarak kaliteli sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştıran politikalar uygulayarak evrensel sağlık kapsamı alanında işbirliği fırsatları ve Bölgede sağlık iş gücünün kuvvetlendirilmesi konuları görüşüldü.
Genel Sekreter ve Aşıyla Önlenebilir Hastalıklar ve Bağışıklama Programı Bölge Danışmanı Dr. Siddhartha Datta’nın görüşmesinde taraflar, sağlam bir izleme mekanizması da dahil olmak üzere gerek mevcut araçları kullanarak, gerekse özel müdahaleler tasarlayarak, yüksek aşılama sağlanması, kapsamının iyileştirilmesi ve sürdürülmesi konularını ele aldılar.
Ayrıca, Genel Sekreter ve Bölge Direktörü Bölümü İcra Direktörü Robb Butler arasındaki toplantıda, Üye ve Gözlemci Devletlerde yeni “İşbirliği Merkezleri” açma fırsatlarının yanı sıra kapasite geliştirme ve teknik yardım programları için mevcut imkanları iyileştirme konuları tartışıldı.
Yukarıda bahsedilen toplantıların sonuçları olarak, Taraflar mevcut işbirliğini daha ileri bir seviyede yürütme konusunda anlaşarak, Mutabakat Zaptının uygulanması için Ortak Eylem Planının sonuçlandırılması konusunda mutabık kaldılar.
Taslak Ortak Eylem Planına göre, Türk Konseyi ve DSÖ, çevrimiçi eğitim programları düzenlemek, Üye ve Gözlemci Devletlerde “İşbirliği Merkezlerinin” sayısının artırılması, yüksek aşılama kapsamının iyileştirilmesi ve sürdürülmesi, Uluslararası Sağlık Tüzüğünün uygulanmasının hızlandırılması, Üye ve Gözlemci Devletlerde risk değerlendirmesinin ve yönetiminin iyileştirilmesi, veri ve sağlık bilgi sistemleri için kapasite geliştirilmesi, temel sağlık hizmetlerinde dijital sağlığın güçlendirilmesi ve Dünya Sağlık Örgütü Ülke Temsilcilerinin Türk Konseyi Sağlık Bilim Kurulu toplantılarına dahil edilmesi ve yanı sıra sağlık alanındaki diğer ilgili konularda birlikte çalışmayı planlamaktadır.


Genel Sekreterin talebi üzerine Dr. Kluge, COVID-19’un olumsuz etkilerini hafifletmek için DSÖ’nün Kırgızistan’ı destekleme çabalarını artırmayı kararlaştırdı .
Ziyaretin sonuç oturumu sırasında, Türk Konseyi Genel Sekreteri, DSÖ Bölge Direktörü ve DSÖ yetkilileriyle birlikte, Danimarka’ya akredite Üye Devletlerin Büyükelçileri ve Cenevre’deki Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcileri ve Türk Konseyi Üye ve Gözlemci Devletlerindeki DSÖ Temsilcileri ile çevrimiçi toplantılar düzenlenerek, ziyaretin sonuçlarını ve önümüzdeki dönemde iki kuruluş arasında gerçekleştirilmesi planlanan projeler paylaşıldı.
Türk Konseyi Proje Direktörleri Jeyhun Shahverdiyev ve Ersin Aydoğan, Kopenhag’daki temasları sırasında Genel Sekretere eşlik ettiler.

Leave a reply

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *