Türk Konseyi Trans-Hazar Koridoru'nu Masaya Yatırdı

Türk Konseyi, Azerbaycan ve Özbekistan ulaştırma ve gümrük idareleri ve Türkiye Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND)  heyetlerinin katılımıyla, Trans-Hazar Ulaştırma Koridoru (Orta Koridor) üzerinden ulaştırmayı kolaylaştırmaya yönelik istişareler,  5-7 Nisan 2021 tarihlerinde Bakü’de gerçekleştirildi.
Genel Sekreter Yardımcısı Gismet Gozalov ve Mirvokhid Azimov başkanlığındaki Türk Konseyi heyeti ile Ulaştırma Bakan Yardımcısı Abdusamad Muminov başkanlığındaki Özbek heyeti, Azerbaycan Ulaştırma Bakan Yardımcısı Rahman Hummatov; Gümrük Komitesi Başkan Yardımcısı Javad Gasimov; Ekonomi Bakanı Danışmanı Emil Majidov; Azerbaycan Caspian Shipping (CJSC) Başkanı Rauf Veliyev ve Bakü Uluslararası Deniz Ticaret Limanı Genel Müdürü Taleh Ziyadov ile görüşerek, Alat’taki Bakü Uluslararası Deniz Ticaret Limanı’nı ziyaret ettiler.
Üçlü formatta düzenlenen toplantı, Türk Konseyi Üye Devletleri arasında ulaştırma işbirliği alanındaki güncel konuları, özellikle de Trans-Hazar Koridoru boyunca ulaştırma operasyonlarının kolaylaştırılmasına yönelik tedbirleri ele almak amacıyla düzenlendi.
Türk Konseyi heyeti toplantılarda, Türk Konseyi Devlet Başkanlarının 31 Mart 2021 tarihinde çevrimiçi formatta gerçekleştirilen Gayrıresmi Zirve’de, Konsey bünyesinde bu alanda yürütülen çalışmaların, özellikle Uluslararası Kombine Yük Taşımacılığı Anlaşmasının sonuçlandırılması ve Trans-Hazar Doğu-Batı Orta Koridoru üzerinden Avrupa’ya kesintisiz ve engelsiz bağlantı sağlanması için müzakerelerin hızlandırılmasına yönelik talimatlarını vurguladılar.
Üye Devletlerin ulaştırma ve transit potansiyelinin önemini vurgulayan Türk Konseyi heyeti, Sekretaryanın amacının, Trans Hazar Koridoru boyunca özellikle taşımacılık bağlantılarının güçlendirilmesine ehemmiyet vererek, tüm modlarda ulaştırma operasyonlarını düzenlemek için verimli ve yeni mekanizmalar kurulması olduğunu belirtti.
Taraflar, Üye Devletlerden Azerbaycan üzerinden Trans-Hazar koridoru vasıtasıyla malların taşınmasının artırılması ve buna yönelik elverişli koşulların yaratılması konusunda görüşlerini paylaştılar.
Ayrıca, Hazar Denizi boyunca Ro-Ro ücretlerinde indirim sağlanması, transit geçişler için ek izinler ve ücretlerin karşılıklı iptali, yol ve koridor boyunca diğer geçiş ücretlerinin asgari seviyeye indirilmesi olanaklarını ele aldılar.
Azerbaycan tarafı mevcut durum hakkında detaylı bilgi aktararak,  Azerbaycan hükümetinin ülke genelinde ulaştırma ve transit işlemlerinin optimizasyonu için başlattığı güncel çalışmaları paylaştı. Ayrıca, bu çerçevedeki zorlayıcı konuların çözümünde Türk Konseyi Üye Devletleri ile yapıcı müzakerelere hazır olduklarını ifade ettiler.
Taraflar ayrıca, Üye devletler arasında e-TIR ve e-İzin sistemlerini devreye sokarak karayolu taşımacılığı sisteminin dijitalleştirilmesine yönelik çalışmalar yapılması hususunda anlaştılar.
Heyetler Azerbaycan-Özbekistan Hükümetlerarası Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşması taslağını da görüşerek, maddeleri üzerinde karşılıklı mutabakat sağladılar.

 

Leave a reply

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *